[اسم]

godparent

/ˈɡɑːdperənt/
قابل شمارش

1 پدر یا مادر خوانده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان