[اسم]

godparent

/ˈɡɑːdperənt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پدر یا مادر خوانده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان