[اسم]

godson

/ˈɡɑːdsʌn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پسرخوانده

معادل ها در دیکشنری فارسی: پسرخوانده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان