[صفت]

goggle-eyed

/ˈgɑgəl-aɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more goggle-eyed] [حالت عالی: most goggle-eyed]

1 خیره (با چشمانی کاملا باز)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان