[اسم]

gogga

/ˈxɑːxə/
قابل شمارش

1 حشره

informal
مترادف و متضاد insect
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان