[اسم]

goggles

/ˈgɑgəlz/
غیرقابل شمارش

1 عینک (ایمنی)

  • 1. I always wear goggles when I swim.
    1 . همیشه وقتی که شنا می‌کنم، عینک می‌زنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان