[صفت]

godsend

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خدا داده نعمت الهی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان