[صفت]

godsend

قابل مقایسه

1 خدا داده نعمت الهی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان