[صفت]

godly

/ˈgɑdli/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: godlier] [حالت عالی: godliest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 باخدا دین‌دار، مومن، خداشناس

معادل ها در دیکشنری فارسی: الهی خدایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان