[اسم]

grand slam

/ɡɹˈænd slˈæm/
قابل شمارش

1 مسابقه ورزشی مهم

2 گل چهار امتیازی (بیسبال)

3 برنده کل مسابقات

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان