[صفت]

grand-scale

/grænd-skeɪl/
غیرقابل مقایسه

1 در مقیاس بزرگ عظیم

  • 1.grand-scale efforts
    1. تلاش‌هایی در مقیاس بزرگ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان