[اسم]

grandee

/ɡɹˈændiː/
قابل شمارش

1 اشراف‌زاده (اسپانیا و پرتغال) اشرافی (دارای بالاترین جایگاه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان