[اسم]

grandeur

/grænˈdur/
غیرقابل شمارش

1 شکوه و عظمت

معادل ها در دیکشنری فارسی: ابهت هیمنه هیبت شکوه شوکت عظمت
مترادف و متضاد splendor
  • 1.the grandeur of Wagner's music
    1. شکوه و عظمت موسیقی "واگنر"
  • 2.the silent grandeur of the desert
    2. شکوه و عظمت خاموش بیایان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان