[صفت]

grandiose

/ˌgrændiˈoʊs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more grandiose] [حالت عالی: most grandiose]

1 با شکوه مجلل، بلندپروازانه، متظاهرانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: باعظمت
مترادف و متضاد ambitious extravagant magnificent humble
  • 1.grandiose plans to reform the world
    1. برنامه های بلندپروازانه برای اصلاح (کردن) جهان
  • 2.Margaret planned a grandiose party.
    2. "مارگارت" مهمانی با شکوهی ترتیب داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان