[صفت]

handy

/ˈhændi/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: handier] [حالت عالی: handiest]

1 قابل‌استفاده سودمند، به‌دردبخور

informal
مترادف و متضاد useful
  • 1. This bag will be handy for carrying my books.
    1 . این کیف برای حمل کردن کتاب‌هایم قابل‌استفاده خواهد بود.

2 دم دست نزدیک، دردسترس

informal
  • 1. Always keep a first-aid kit handy.
    1 . همیشه یک جعبه کمک‌های اولیه دم دست داشته باشید.
  • 2. Have you got a pen handy?
    2 . خودکار دم دست داری؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان