[اسم]

hat

/hæt/
قابل شمارش

1 کلاه

مترادف و متضاد fedora titfer
a straw/woolly/winter... hat
کلاه حصیری/پشمی/زمستانی و...
to put on/wear/take off a hat
کلاه پوشیدن/گذاشتن/درآوردن
کاربرد واژه hat به معنای کلاه
واژه hat به معنای "کلاه" به پوششی گفته می شود که قالب سر است و معمولا یک لبه (یک سطح مسطح که بیرون زده است) دارد و بیرون منزل پوشیده می شود. در انگلیسی، انواع مختلف کلاه اسم های مختلف و مخصوص به خود نیز دارند. برای مثال به کلاه ورزشی و لبه دار cap یا baseball cap می گویند. به کلاه شاپو top hat و به کلاه ایمنی helmet می گویند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان