[اسم]

hat

/hæt/
قابل شمارش

1 کلاه

معادل ها در دیکشنری فارسی: کلاه
مترادف و متضاد fedora titfer
  • 1.Do I look ridiculous in this hat?
    1. آیا با این کلاه مسخره به‌نظر می‌رسم؟
a straw/woolly/winter... hat
کلاه حصیری/پشمی/زمستانی و...
to put on/wear/take off a hat
کلاه پوشیدن/گذاشتن/درآوردن
کاربرد واژه hat به‌معنای کلاه
واژه hat به‌معنای "کلاه" به پوششی گفته می‌شود که قالب سر است و معمولاً یک لبه (یک سطح مسطح که بیرون زده‌است) دارد و بیرون منزل پوشیده می‌شود. در انگلیسی، انواع مختلف کلاه اسم‌های مختلف و مخصوص به خود نیز دارند. برای مثال به کلاه ورزشی و لبه‌دار cap یا baseball cap می‌گویند. به کلاه شاپو top hat و به کلاه ایمنی helmet می‌گویند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان