[اسم]

headscarf

قابل شمارش

1 روسری

معادل ها در دیکشنری فارسی: روسری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان