[عبارت]

heads or tails

/hɛdz ɔr teɪlz/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شیر یا خط

معادل ها در دیکشنری فارسی: شیر یا خط
  • 1."Heads or tails?" the referee asked as he flipped the coin
    1. داور در حالی که سکه را بالا انداخت پرسید:"شیر یا خط"؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان