[اسم]

headrest

/hˈɛdɹɛst/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پشت سری (صندلی اتومبیل) پشتی

معادل ها در دیکشنری فارسی: متکا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان