[اسم]

headmaster

/ˌhedˈmæstər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مدیر مدرسه

معادل ها در دیکشنری فارسی: مدیر مدرسه
مترادف و متضاد principal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان