[اسم]

headmaster

/ˌhedˈmæstər/
قابل شمارش

1 مدیر مدرسه

معادل ها در دیکشنری فارسی: مدیر مدرسه
مترادف و متضاد principal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان