[اسم]

headlines

/ˈhɛˌdlaɪnz/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 (سرفصل) اخبار مهم

  • 1.Here are the latest news headlines.
    1. این‌ها سرفصل خبرهای مهم اخیر هستند [هم اکنون به (سرفصل) آخرین اخبار مهم می‌پردازیم].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان