[اسم]

headman

/hˈɛdmən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کدخدا رییس قبیله

معادل ها در دیکشنری فارسی: کدخدا کلانتر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان