[اسم]

headline

/ˈhed.lɑɪn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تیتر عنوان

معادل ها در دیکشنری فارسی: تیتر سرخط سرصفحه عنوان
مترادف و متضاد heading
  • 1.a front-page headline
    1. تیتر [عنوان] صفحه اول
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان