[اسم]

headmistress

/hɛdmˈɪstɹəs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مدیر مدرسه خانم مدیر

معادل ها در دیکشنری فارسی: مدیر مدرسه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان