[اسم]

headroom

/hˈɛdɹuːm/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 محدوده ارتفاع (وسایل نقلیه)

2 فاصله سر تا سقف خودرو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان