[اسم]

headland

/ˈhedlænd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پرتگاه دماغه

مترادف و متضاد promontory
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان