[صفت]

high-ranking

/hˈaɪɹˈæŋkɪŋ/
قابل مقایسه

1 رده‌بالا عالی‌رتبه، بلندپایه

معادل ها در دیکشنری فارسی: بلندپایه منیع عالی‌رتبه فخیم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان