[صفت]

high-rise

/haɪ-raɪz/
غیرقابل مقایسه

1 بلند

  • 1. high-rise buildings
    1 . ساختمان‌های بلند
  • 2. high-rise jeans
    2 . شلوار جین بلند
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان