[اسم]

honeydew

/ˈhʌn.i.duː/
قابل شمارش

1 طالبی

مترادف و متضاد honeydew melon
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان