[اسم]

hotline

/ˈhɑtˌlaɪn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خط تلفن ویژه تلفن اضطراری

  • 1.A suicide hotline
    1. خط تلفن ویژه (پیش‌گیری از) خودکشی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان