[اسم]

human being

/ˈhjumən ˈbiɪŋ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 انسان

معادل ها در دیکشنری فارسی: آدم آدمی انسان بشر
مترادف و متضاد human
  • 1.human beings are ruining the environment.
    1. انسان‌ها دارند محیط زیست را نابود می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان