[صفت]

impassioned

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پر حرارت پر شور، احساساتی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آتشین
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان