[صفت]

impressive

/ɪmˈprɛsɪv/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more impressive] [حالت عالی: most impressive]

1 تحسین‌برانگیز شگفت‌انگیز

معادل ها در دیکشنری فارسی: چشمگیر خیره‌کننده
مترادف و متضاد unimpressive
  • 1.Lincoln's power of persuasion was impressive.
    1. قدرت متقاعد کردن "لینکولن"، تحسین‌برانگیز بود.
  • 2.She was very impressive in the interview.
    2. او در مصاحبه خیلی تحسین‌برانگیز بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان