[اسم]

incivility

/ɪnsɪˈvɪlɪti/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بی‌ادبی گستاخی، رفتار یا سخن بی‌ادبانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان