[صفت]

indeterminate

/ˌɪndɪˈtɜrmɪnɪt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more indeterminate] [حالت عالی: most indeterminate]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نامشخص نامعلوم، مبهم

مترادف و متضاد indefinite uncertain vague definite
  • 1.a woman of indeterminate age
    1. زنی با سن نامشخص
  • 2.indeterminate background noises
    2. صداهای پس‌زمینه مبهم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان