[اسم]

interior design

/ɪnˈtɪriər dɪˈzaɪn/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 طراحی داخلی درون آرایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: طراحی داخلی
  • 1.My apartment's interior design
    1. طراحی داخلی آپارتمان من
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان