[صفت]

intergovernmental

/ˌɪntərˌɡʌvərnˈmentl/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 میان‌دولی بین دولت‌ها

  • 1.an intergovernmental conference
    1. یک کنفرانس بین دولت‌ها
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان