[صفت]

interfering

/ˌɪntərˈfɪrɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more interfering] [حالت عالی: most interfering]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مداخله‌گر (آدم) فضول، مزاحم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان