[اسم]

interesting and enjoyable read

/ˈɪntrəstɪŋ ænd ɛnˈʤɔɪəbəl rid/
قابل شمارش

1 کتاب جالب و لذت‌بخش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان