[قید]

interestedly

/ˈɪntrɪstˌɪdli/
غیرقابل مقایسه

1 از روی علاقه با علاقه‌مندی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان