[صفت]

interdisciplinary

/ˌɪntərˈdɪsəplɪneri/
غیرقابل مقایسه

1 بین رشته ای

معادل ها در دیکشنری فارسی: میان‌رشته‌ای
مترادف و متضاد cross-disciplinary
  • 1.an interdisciplinary approach
    1. یک رویکرد بین رشته‌ای
  • 2.interdisciplinary research
    2. تحقیق بین رشته‌ای
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان