[اسم]

kebab

/kəˈbɑːb/
قابل شمارش

1 کباب

معادل ها در دیکشنری فارسی: کباب
مترادف و متضاد shish kebab
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان