[قید]

keenly

غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شدیدا به شدت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان