[عبارت]

keep a low profile

/kip ə loʊ ˈproʊˌfaɪl/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آفتابی نشدن کم پیدا بودن

  • 1.She has kept a low profile since the divorce.
    1. او از زمان طلاق به بعد کم پیدا شده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان