[عبارت]

keep a record of

/kip ə ˈrɛkərd ʌv/

1 چیزی را یادداشت کردن چیزی را در جایی ثبت کردن

  • 1.I kept a weekly record of my workload and activities.
    1. من به صورت هفتگی کارها و فعالیت‌هایم را یادداشت می‌کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان