[اسم]

leap year

/lip jɪr/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سال کبیسه [سال 366 روزه در هر چهار سال]

معادل ها در دیکشنری فارسی: سال کبیسه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان