[اسم]

leapfrog

/ˈlipˌfrɔg/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جفتک چارکش (نوعی بازی) خرپشتک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان