[اسم]

learner

/ˈlɜːrnər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دانش‌آموز شاگرد، -آموز

معادل ها در دیکشنری فارسی: متعلم فراگیر آموزنده
 • 1.a dictionary for learners of English
  1. یک فرهنگ لغت برای دانش‌آموزان زبان انگلیسی
 • 2.a language learner
  2. یک زبان‌آموز
 • 3.a quick learner
  3. یک شاگرد تند و تیز [باهوش]
 • 4.learner-centered teaching methods
  4. شیوه‌های تدریس دانش‌آموز محور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان