[اسم]

learning difficulties

/ˈlɜːrnɪŋ dɪfɪkəltiz/
قابل شمارش

1 اختلالات یادگیری

مترادف و متضاد learning disability
  • 1.Many people with learning difficulties interviewed felt that professionals did not listen to them.
    1. خیلی از افراد مبتلا به اختلالات یادگیری در مصاحبه گفتند که احساس می کردند افراد حرفه ای به آنها گوش نمی دهند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان