[اسم]

leaseholder

/ˈliːshoʊldər/
قابل شمارش

1 مستاجر

مترادف و متضاد lessee
  • 1.He has to offer the leaseholders in the building the opportunity to buy it first.
    1 . او باید به مستاجرین ساختمان این فرصت را بدهد که خانه را بخرند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان