[اسم]

leatherback

/ˈleðərbæk/
قابل شمارش

1 لاک‌پشت چرمی لاک‌پشت پشت‌چرمی

مترادف و متضاد leatherback turtle
  • 1. Globally, there has been a sharp overall decline in leatherbacks over the past 15 years
    1 . در سطح جهانی، کاهش کلی قابل توجهی در تعداد لاک‌پشت های چرمی طی 15 سال وجود داشته است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان