[اسم]

leatherback

/ˈleðərbæk/
قابل شمارش

1 لاک‌پشت چرمی لاک‌پشت پشت‌چرمی

مترادف و متضاد leatherback turtle
  • 1.Globally, there has been a sharp overall decline in leatherbacks over the past 15 years
    1. در سطح جهانی، کاهش کلی قابل توجهی در تعداد لاک‌پشت های چرمی طی 15 سال وجود داشته است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان