[صفت]

leathery

قابل مقایسه

1 چرم‌مانند سفت مانند چرم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان